SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A. JUDEȚUL TIMIȘ

DECLARAȚIE DE POLITICĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
prelucreaza date si informatii cu caracter personal în conformitate cu obligaţiile sale legale, pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care fac parte din exercitarea autorităţii publice, prelucrarea avand un temei în dreptul intern si european, personalul entitatii avand obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate) în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate prin utilizarea de metode şi tehnologii de securitate, politici de securitate, regulamente şi proceduri de lucru.
ADOPTĂ PREZENTA POLITICĂ
garantează și respectă drepturile prevăzute de lege, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., Director general, Dumitru Andrei-Gherman