Despre Noi

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2016 sub forma unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de interes local, având ca asociat unic Comuna Ghiroda prin Consiliul Local, ce avea ca scop creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor de utilităţi publice, de administrare a domeniului public şi de gospodărire comunală.
Ca prestator ce acţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul Consiliului Local al comunei Ghiroda, societatea urmăreşte să contribuie la creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor de utilităţi publice, de administrare a domeniului public şi de gospodărire comunală, implicit şi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, de muncă şi de locuire ale populaţiei, în conformitate cu cerinţele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.
In anul 2019, a fost schimbată forma juridică a Societăţii de Administrare s Domeniului Public Ghiroda din societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni, transformare impusă de nivelul actual de dezvoltare a comunei, de necesitatea implementării unui management performant şi care să asigure deopotrivă atenţie şi profesionalism în activitatea de prestare a serviciilor în folosul comunităţii locale.

Contact

ADP Ghiroda

Telefon

0040786 025 715

Email

contact@adpghiroda.ro

Adresa

Str. Bistra nr.9
Ghiroda, Judetul Timiș

Contact

Email: contact@adpghiroda.ro
Phone: +40 786 02 57 15
Fax: +40 786 02 57 15